Concert ‘En hommage aux Grands Rois du Siam’ / คอนเสิร์ต « น้อมเกล้าฯ ถวายสักการะมหาราชสยาม »

คอนเสิร์ต « น้อมเกล้าฯ ถวายสักการะมหาราชสยาม »
โดย อาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์ และคณะ เนื่องในโอกาส 120 ปี และ 110 ปีแห่งการเสด็จประพาสยุโรปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสกำหนดจัดคอนเสิร์ตครั้งพิเศษขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น. – 20.30 น. ณ American Church กรุงปารีส เลขที่ 65 Quai d’Orsay 75007 Paris
คอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นการบรรเลงดนตรีสากลและมีนาฏลีลาประกอบในช่วงท้าย อำนวยการแสดงโดย อาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์ ซึ่งเป็นนักเปียโน นักประพันธ์เพลง และศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อันได้แก่ รางวัล « ศิลปาธร » สาขาคีตศิลป์ จากกระทรวงวัฒนธรรม และ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น Steinway Artist จากบริษัทเปียโนที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกอย่าง Steinway & Sons
อาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์ จะแสดงเดี่ยวเปียโนเปิดตัวผลงานประพันธ์เพลงชิ้นล่าสุดเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส บทเพลงถวายอาลัยนี้มีชื่อว่า « Sine ‘Quo’ Non หรือ หาที่สุดมิได้ » ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตราบนิจนิรันดร์ นอกจากนี้จะมีการอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สำคัญๆ มาบรรเลงเปียโน และปิดท้ายด้วยบทเพลง « สยามโซนาต้า » ที่อาจารย์ณัฐ ประพันธ์ขึ้นจากดนตรีพื้นบ้านของไทยเพื่อบรรยายถึงเอกลักษณ์และความงดงามในแต่ละภูมิภาคของสยามประเทศ โดยจะมีการแสดงนาฏลีลาที่อ่อนช้อยประกอบการบรรเลงบทเพลงนี้ด้วย
บัตรราคาใบละ 20 ยูโร
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะบริจาคเพื่อการกุศล
___________________________
Concert ‘En hommage aux Grands Rois du Siam’
Nat Yontararak et son équipe en tournée retraçent la route des ‘Grands voyages en Europe’ du Roi Rama V à la fin du XIXe, et se remémorant Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej.
L’Association Solidarité Thaïe en France (loi 1901) a le plaisir de vous présenter un concert unique, le 5 mai 2017 de 18.30 – 20.30 heures, à American Church in Paris, n° 65 Quai d’Orsay, 75007 PARIS.
Pour la première fois en France, Nat Yontararak présentera sa dernière composition Sine ‘Quo’ Non une élégie en hommage à Sa Majesté le Roi Rama IX, notre défunt Roi, et une sélection des incontournables compositions royales réarrangées ainsi que les quatre compositions ‘Sonate de Siam’. Les artistes du ‘Christian Communication Institute (CCI)’ danseront une chorégraphie promouvant la beauté des régions de la Thaïlande sur des musiques traditionnelles interprétées au piano.
Nat Yontararak est un pianiste renommé, compositeur, sacré Prix Silpathorn en 2006 par le Ministère de Culture de Thaïlande et le premier ‘Steinway Artist’ de Thaïlande depuis 2003. Sa carrière musicale a fait de lui, une célébrité nationale et internationale.
Billetterie en ligne : tarif unique de 20 euros TTC
VDO promotionnel : https://www.youtube.com/watch?v=AyGITc1Yvrc
Une partie des bénéfices du concert seront reversés à une fondation thaïlandaise en faveur de l’éducation.

Billetterie en ligne

Posted in Non classé | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขับรถยนต์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 1,583 ยูโร/เดือน (ยังไม่ได้หักค่าประกันสังคม) มีโบนัสเดือนที่ 13
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลของฝรั่งเศส และมีประสบการณ์ในอาชีพขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงปารีสเป็นอย่างดี
3. ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นและการได้ยิน
4. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้กรณีรถยนต์เกิดเหตุ
ขัดข้อง
5. หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทยได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตให้พำนักอย่างถูกต้องในฝรั่งเศส และสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดี
7. มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาทำงาน พร้อมที่จะทำงานนอกเวลาทำการได้หากมีความจำเป็น

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2559 โดยแนบเอกสารในการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในฝรั่งเศส (Titre de séjour)
2. ใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
3. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (หากมี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบขับขี่
6. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
Royal Thai Embassy
8 Rue Greuze
Paris 75116

 

Source : http://www.thaiembassy.fr/2016/08/24/chauffeur/

Posted in Non classé | Leave a comment

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้นแก่คนไทยในฝรั่งเศส พ.ศ. 2559

 

ตามที่ได้สำรวจความสนใจของคนไทยในฝรั่งเศสเกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพในเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้นแก่คนไทยในฝรั่งเศส พ.ศ. 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน (รุ่นที่ 1) และวันที่ 10-11 กันยายน (รุ่นที่ 2) เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ASIEM 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการแกะสลักผักผลไม้ขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริมรายได้ และมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขื้นไป ไม่มีพื้นฐานหรือมีความรู้การแกะสลักในระดับต้น 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ :
- สามารถรับผิดชอบค่าอุปกรณ์แกะสลักจำนวน 15 € (ยูโร) และสามารถนำผักผลไม้ที่ต้องใช้แกะสลักมาเอง (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
- สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว

กำหนดเปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2559
- รับสมัครทางออนไลน์เพียงทางเดียว ตามเว็บลิงค์ที่จะลงให้สมัครในวันที่ 9 มิถุนายน ในโพสต์บน www.facebook.com/solidaritethaie (ทางชมรมจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ท่านกรอกแก่สาธารณะไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
- ให้สิทธิเข้าอบรมแก่ผู้ที่ทำการสมัครก่อน และเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ทางชมรมฯจะขอปิดการรับสมัครทันที
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการยืนยันสิทธิโดยชำระเงินค่าอุปกรณ์แกะสลักจำนวน 15 € (ยูโร) ผ่านบัญชีชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทาง ธนาณัติ เช็ค หรือโอนเข้าบัญชี (รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป)
- จะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ข้อมูลการเดินทาง
- แผนที่ ASIEM : 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris (https://goo.gl/UTGRXH)
- Métro 10 สถานี Ségur , Métro 6 สถานี Cambronne หรือ Sèvres Lecourbe

การเดินทาง :
ทางรถไฟ http://www.voyages-sncf.com
ทางรถยนต์ https://www.blablacar.fr
ทางรถทัวร์ https://www.flixbus.fr

ที่พักในกรุงปารีส :
www.airbnb.fr
www.booking.com

Source Picture : amazing thailand tumblr
Posted in Non classé | Leave a comment

เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี

ด้วยในวันที 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญคนไทยในฝรั่งเศสร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เลขที่ 18 Rue Albéric-Maignard เขต 16 กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 17.30 น. – 20.30 น.

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในกรณีที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Source : http://www.thaiembassy.fr/2016/05/28/70-anniv-reception/

 

Posted in Non classé | Leave a comment

Offre d’emploi Ambassade Royale de Thaïlande / ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขับรถของสถานเอกอัครราชทูต


Formulaire à télécharger : Biographie Form

Posted in Non classé | Leave a comment

เรื่องการอยู่เกินกำหนด

Posted in Non classé | Leave a comment

ประกาศ สอท.ณ กรุงปารีส เรื่องความปลอดภัยในฝรั่งเศส ฉบับที่ 3

Posted in Non classé | Leave a comment

รับสมัครลูกจ้าง สถานเอกอัครราชทูตไทย

Posted in Non classé | Leave a comment

บริการงานกงสุลในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการให้บริการงานกงสุลในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เฉพาะช่วงบ่าย เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ช่วงเช้าของวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ยังเปิดบริการตามปกติ

Le 1 décembre 2015, le Service Consulaire, Ambassade Royale de Thaïlande, sera assuré le matin de 9.30 à 12.00 et exceptionnellement dans l’après-midi de 14.00 à 16.00 heures.

 

Posted in Non classé | Leave a comment

Travel Advisory ข้อมูลสำหรับท่านที่จะเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสจากกระทรวงการต่างประเทศ

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา ๑๒ วัน และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสได้เห็นชอบให้ยืดเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา ๓ เดือน จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ในการนี้ จะทำให้ทางการฝรั่งเศสมีความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมือง และมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ การจำกัดพื้นที่ การปิดสถานที่สาธารณะ หรือเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว
กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส หรือผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการฝรั่งเศส รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจร โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะและชุมชนด้วย
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปฝรั่งเศสติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ในกรณีที่ประสบปัญหา หรือมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ทางอีเมล์ thaipar@mfa.go.th หรือโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข (+๓๓)๖ ๐๓๕๙ ๙๗๐๕ และ (+๓๓)๖ ๔๖๗๑ ๙๖๙๔

Source : 20151120 PR Paris advisory

 

 

Posted in Non classé | Leave a comment